Gods Allerheiligste Rustdag: Kort Verdedigd Tegen Alle Sabbatsschenders

By

OVERVIEW

Waaraan zijn toegevoegd enige godzalige oefeningen op de dag des Heeren te gebruiken, uit de werken van doctor Daniel Featly.  Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, 2010.  133 pagina's.

Only 1 in stock.

£6.75